Профилактика на климатици

До 14 000 BTU Годишна профилактика

Цена 40 лв

Преглед и почистване на вътрешно тяло на климатик. Преглед на външно тяло. Проверка на работните параметри. Почистване на филтърна секция. Проверка на електрически връзки. Преглед и почистване на дренажна система. Допълнително почистване на турбина (+20 лв.).

15 - 24 000 BTU Годишна профилактика

Цена 50 лв

Преглед и почистване на вътрешно тяло на климатик. Преглед на външно тяло. Проверка на работните параметри. Почистване на филтърна секция. Проверка на електрически връзки. Преглед и почистване на дренажна система. Допълнително почистване на турбина (+20 лв.).

Над 24 000 BTU Годишна профилактика

Цена 60 лв

Преглед и почистване на вътрешно тяло на климатик. Преглед на външно тяло. Проверка на работните параметри. Почистване на филтърна секция. Проверка на електрически връзки. Преглед и почистване на дренажна система. Допълнително почистване на турбина (+20 лв.).